Voor een bedrijf zijn KPI’s belangrijk

KPI’s werken eigenlijk hetzelfde als systemen. Ze werken alleen wanneer iedereen binnen het bedrijf weet wat hij of zij ermee moet doen. In deze whitepaper vind je informatie over veelgebruikte KPI’s, ofwel sleutelindicatoren, voor projectorganisaties.

KPI’s zijn…

Voordat je begint met het vaststellen van de sleutelindicatoren van de organisatie, is het toch wel van belang om te weten wat key performance indicators nou precies zijn. Key perfermance indicators zijn kengetallen die weergaven hoe een organisatie er op bepaalde punten voor staat. Dit komt tot stand door de invoer van gegevens. Echter moet dit wel zorgvuldig en volledig gebeuren, want anders heb je helemaal niets aan deze informatie. Om een voorbeeld te noemen: gewogen waarde salestrajecten. Dit is een KPI die laat zien wat de realistische waarde van je verkooplijn is. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de verwachte waarde van het project, maar ook naar de slagingskans. Wil je deze gegevens verspreid over verschillende maanden zien? Dan is het van belang om de verwachte orderdatum ook mee te nemen hierin.

Voor je verkopers betekent dit dat zij elk verkooptraject van begin tot eind moeten bijhouden. Mocht de prospect uitspreken dat de knoop volgende week wordt doorgehakt, dan moet de datum worden bijgewerkt. Het is daarnaast ook van belang dat je deze potentiële nieuwe klant bovendien laat weten dat hij verwacht dat je de opdracht krijgt en dan pas je de slagingskans aan. Gebeurt dit niet? Dan heb je geen actueel overzicht en heeft deze KPI minder waarde waardoor je hier dus niet betrouwbaar op kunt sturen.

Essentieel zijn volledigheid en zorgvuldigheid

Het is eigenlijk van belang dat je binnen een organisatie beschikt over software waarmee iedereen in de organisatie uit de voeten kan waardoor zorgvuldigheid en volledigheid veel beter onder controle te krijgen zijn. Dit geldt helemaal wanneer je inzichtelijk krijgt wanneer er door wie bepaalde zaken voor het laatst zijn bijgewerkt en wie hiervoor verantwoordelijk is. Zo kun je als organisatie niet alleen leren, maar ook discipline opbouwen. Ook kun je naast tijdig signaleren ook beargumenteren waarom bepaalde acties nodig zullen zijn.

Maar waarom zijn KPI’s zo belangrijk?

Het is geheel afhankelijk van je rol binnen de organisatie welke KPI’s van belang zijn. Dit geldt zeker wanneer het sturen op sleutelindicatoren nieuw is voor je bedrijf. Dan is het in elk geval erg belangrijk om duidelijk te maken hoe ze je organisatie helpen. Wanneer dit duidelijk is, wordt het goed bijhouden van de benodigde informatie veel eenvoudiger.


Om daadwerkelijk te leren en te groeien is het verstandig om periodiek alle KPI’s door te nemen om te zien waar de organisatie staat. Hierin kun je namelijk aflezen welke trend zich voordoet en of je je in de juiste richting beweegt met de organisatie. Ook kun je jezelf de vraag stellen wat er eventueel moet veranderen om zo bij te sturen en uiteindelijk op de gewenste positie uit te komen. Door regelmatig KPI’s te bespreken, wordt het duidelijk of je met de juiste zaken bezig bent. Uiteindelijk ben je zo beter in staat de beste keuzes te maken.

Hoe maak je KPI’s?

Wij kunnen ons alles voorstellen dat je benieuwd bent hoe je nu precies de juiste KPI’s verkrijgt. Visma Software ondersteunt projectorganiaties bij het verkrijgen van inzicht in operationele en financiële processen. De eerder genoemde KPI’s zijn met Visma Severa eenvoudig samen te stellen. Dit is de alles-in-één-cloudoplossing voor projectorganisaties. Toch meer weten over hoe dit precies in zijn werk gaat? Dan kun je hier een demo aanvragen of deze webinair bekijken.

Werk en privé in Analytics

Over de analytics heeft de Autoriteit Persoonsgegevens kort geleden een uitspraak gedaan. Twee bedrijven zijn op de vingers getikt door de privacyautoriteit. Zij hadden toegang tot de data die deze wearables van de werknemers genereren. Dit betekent dat de werkgever ook toegang had tot de slaapstatistieken van de werknemers en de hoeveelheid beweging. Dat is voor een HR-professional uiteraard interessante data. Vooral als je dat combineert met bijvoorbeeld de verkoopresultaten of het ziekteverzuim per werknemer.

Vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens is gebleken dat dit niet mag. Het is daarom ook niet de bedoeling om gegevens over de gezondheid van werknemers in te zien. Zelfs niet als de medewerker hier toestemming voor geeft. Gegevens over slaappatronen of de hoeveelheid beweging zijn gevoelige persoonsgegevens die iets zeggen over de gezondheid van de werknemers. Daarom gelden hiervoor strenge wettelijke eisen.

De verklaring waarom een werkgever geen inzage mag hebben in deze persoonlijke gegevens is eigenlijk heel eenvoudig. In een arbeidsverhouding is over het algemeen geen sprake van ‘vrije’ toestemming, laat de Autoriteit Persoonsgegevens weten. In deze arbeidsverhouding is de werknemer namelijk financieel afhankelijk van de werkgever.

Dubbel gevoel

Het is uiteraard een begrijpelijk besluit vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens, maar wel jammer voor een organisatie. Deze informatie kan jou als werkgever inzicht geven in de effectiviteit van individuen binnen de organisatie en vooral hoe dat verbeterd kan worden. Aan de andere kant is het ook wel logisch dat de werkgever niets hoort te weten over het slaapritme van de werknemers of andere privéinformatie. Deze informatie is toch privé, ook al heeft dat wel direct invloed op de prestaties op de werkvloer.

Stimuleer je werknemers

Vorig jaar was het ook raak, want toen kwam er ook een Nederlands bedrijf in het nieuws waar hun werknemers vrijwillig rondliepen met wearables. Wel was het zo dat alleen de werknemers zelf inzicht in de statistieken van hun gezondheid hadden en niet de baas. Zo konden ze op de werkvloer hun gedrag aanpassen door bijvoorbeeld meer te gaan lopen op de werkvloer en niet te lang achter elkaar te blijven zitten.
Stimuleer vooral je werknemers door een fitnesstracker te geven, maar doe dit dan alleen als stimulans om gezonder te leven. Niet om als werkgever veel wijzer te worden van deze gegevens.

Toch nieuwsgierig welke data je wel als HR-professional kunt gebruiken? Bekijk dan deze download!

Interessante content indienen bij Bloxster?

Op Bloxster vind je variërende content van productreviews tot infographics en van video’s tot blogartikelen. Deze content is onderverdeeld onder een van de verschillende categorieën die uiteraard bij het onderwerp past.

Wil je ook graag interessante content indienen bij Bloxster? Dat is mogelijk! Je kunt een mailtje sturen naar info@bloxster.nl waarin je de content meestuurt, naar welke website het moet verwijzen en waarom het een toegevoegde waarde is voor deze categorie. De redactie zal vervolgens de content beoordelen en het na goedkeuring plaatsen.

De voorkeur ligt bij een vrouw…

In de media komen toch regelmatig berichten over de positie van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt naar voren. Toch lijkt de positie voor vrouwen langzamerhand steeds beter te worden, maar zijn er nog wel steeds inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen in dezelfde functie. Toch blijkt dat steeds meer vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven werken. Vanuit Graydon blijkt dat sinds 2010 de manvrouwverhouding in de top van het bedrijfsleven met ruim 3 procent is gestegen.

De inkomens verschillen tussen mannen en vrouwen

De discussie over vrouwen aan de top van het bedrijfsleven is niets nieuws onder de zon. Dit geldt net zo goed voor de discussie met betrekking tot de inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen met dezelfde functie. Maar je vraagt je nu vast af hoe groot het inkomensverschil soms wel eens kan oplopen tussen mannen en vrouwen per maand. Dit kan om een bedrag gaan tot wel 100 euro per maand.

Wat kun je eraan doen?

Als HR-professional heb je het niet volledig zelf in de hand. De grote verschillen tussen de inkomens van mannen en vrouwen voor hetzelfde werk moet eigenlijk wel verkleind worden. Maar waarom heb je het dan niet zelf in de hand? Hier komen meerdere factoren bij kijken waar je helaas geen invloed op hebt als werkgever. Mannen schijnen meer geneigd te zijn te onderhandelen over hun salaris.
Ook blijkt dat vrouwen relatief vaker parttime werken dan mannen. Hierdoor wordt de kans op promotie of groeimogelijkheden in de carrière ook een stuk kleiner. Het College voor de Rechten concludeerde onlangs dat veel mensen van personeelszaken niet beseffen dat hun werkwijze ertoe leidt dat vrouwen nou eenmaal minder verdienen. Ze proberen met goede bedoelingen maatwerk te leveren, maar hierdoor blijft het verschil eigenlijk in stand.

Het laatst verdiende salaris

Zoals je vast weet gebruikt de werkgever voor het bepalen van het salaris vaak het laatstverdiende loon van de vorige baan. Hierdoor wordt hier vaak geen rekening gehouden of die baan aansluit op de nieuwe functie. Het laatstverdiende salaris is dus eigenlijk niet zo relevant om aan de hand daarvan een nieuw salaris te bepalen.

Toch is er goed nieuws, want het inkomensverschil tussen mannen en vrouwen zal de komende jaren afnemen. Dit kom onder andere doordat steeds meer mannen deeltijd gaan werken en verdienen evenveel of zelfs minder dan hun partner. Dit komt er eigenlijk op neer dat zij dezelfde keuze maken als vrouwen welke slecht uitpakt voor het salaris.

Ben je toch nieuwsgierig naar extra informatie over bijvoorbeeld de salarisadministratie? Dan kun je hier meer informatie vinden!

Wet flexibel werken

Ben je benieuwd naar de voordelen van flexibel werken? Bekijk dan de video! Het begin van het jaar is altijd weer een moment waarop er diverse veranderingen in de wetgeving plaatsvinden. Zo ook in de wetgeving voor flexibel werken. Wij houden je graag op de hoogte van de laatste ins en outs rondom deze wetswijziging
voor flexibel werken. Mocht je toch nog meer willen weten over flexibel werken, dan kun je hier ook goed terecht!

In deze video vind je alle informatie over de wet flexibel werken. Wat houdt de wet flexibel werken in? En in hoeverre is deze wet dit jaar gewijzigd? Bekijk de video om weer geheel op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen rondom deze wet.

Ziekteverzuim in Nederland

Je hebt het vast wel gemerkt: Nederland kampt al geruime tijd met een griepepidemie. Binnen bedrijven is het ziekteverzuim ook hoger dan normaal. Uit onderzoek blijkt dat er in de week van 15 tot en met 21 februari 150 op de 100.000 Nederlands met griepklachten kampen. Het RIVM laat ook weten dat het griepcijfer het gehele jaar al boven de epidemische grens van 51 per 100.000 ligt. Dat klinkt misschien veel? Dit valt reuze mee gezien het feit dat Nederland over het algemeen een laag ziekteverzuim kent. Het gemiddelde cijfer voor ziekteverzuim ligt namelijk op 3,7 procent. Dat houdt in dat er van elke 1000 werknemers er 37 werknemers zijn die zich ziek melden.

Mocht je meer willen lezen over alle arbeidsstatistieken, dan is het aan te raden om de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO te bekijken. Dit is een echte aanrader voor een HR-professional.

Ik ben ziek en dan…

Nu is de vraag op welke manier meld je je ziek en hoe ga je daarmee om? Als iemand zich ziek meldt, loopt het gesprek eigenlijk altijd op dezelfde manier. Wij kunnen ons voorstellen dat extra tips voor zo’n gesprek soms goed van pas kunnen komen voor de werkgever. Deze tips vind je in dit artikel! Het is nog altijd belangrijk om te weten hoe lang de werknemer ziek denkt te zijn, terwijl dit wel vaak vergeten wordt om te vragen. Het kan ook verstandig zijn om een attente opmerking te maken waaruit je laat blijken dat je blij bent dat de betreffende persoon weer beter is en komt werken. Dit geeft een stukje extra gevoel van waardering. Dit zijn de kleine dingen die het verschil kunnen maken.

Hoe verlaag je het ziekteverzuim?

Op de HR-afdeling kun je er ook alles aan doen om het ziekteverzuim te verlagen bijvoorbeeld door een gezonde levensstijl te stimuleren bij elk van je werknemers. Dit kan al heel makkelijk zijn. Zorg ervoor dat je werknemers regelmatig even van hun werkplek opstaan of veranderen van houding. Of stimuleer je werknemers door in de lunchpauze een rondje te gaan lopen buiten. Wat extra beweging kan zeker geen kwaad.

Of een Business run…

Wil je je medewerkers echt stimuleren, kun je ook eens op zoek gaan naar een gezamenlijke hardloopwedstrijd. Hierdoor worden medewerkers gestimuleerd om actiever te zijn en zal uiteindelijk de kans groot zijn dat de productiviteit op de werkvloer hoger zal uitvallen. Er worden steeds vaker hardloopevenementen gehouden speciaal voor bedrijven. Dit is niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor de onderlinge band tussen collega’s en de uitstraling van het bedrijf naar de buitenwereld toe.

Wil je meer blogs lezen op gebied van human resource management en salarisoplossingen? Bekijk dan het blog van de HRM & Salaris Kennispartner. Uiteraard kun je ook meer lezen in deze whitepaper over het ziekteverzuim.