HR management

HR management

Wat karakteriseert uw HR-afdeling? Mogen we stellen dat uw HR-medewerkers over het algemeen mensen zijn met een mensgerichte instelling die uitblinken in interpersoonlijke communicatie en daarbij oog hebben voor zowel de doelen die uw organisatie nastreeft als de persoonlijke ontwikkelingsdoelen van uw individuele medewerkers?

Een goed opererende HR-afdeling opereert immers in het spanningsveld tussen beide. Basale persoonlijke gegevens, ontwikkelingsplannen, opleidingsprogramma’s, werving en selectie, verzuimregistratie en -analyse, gespreksverslagen en wellicht ook het beheer over bedrijfsmiddelen, het kunnen allemaal taken zijn die bij een of meerdere van uw HR-medewerkers op het bordje terechtkomt.

Dat er bij deze taken het een en ander correct en administratief moet worden verwerkt en vastgelegd, dan hoort bij het werk. Heeft u zich wel eens afgevraagd wat van gegevensadministratie de concrete werkbelasting is?

Mensenwerk van mensen voor mensen

Als u uw HR-medewerkers vraagt naar hun motivatie om dit soort werk te doen, zult u waarschijnlijk te horen krijgen dat intermenselijke communicatie, hulpvaardig willen zijn en mensen concreet helpen, belangrijke redenen zijn om te kiezen voor een loopbaan in het HR-werk.

Zelden zult u horen hoeveel voldoening uw mensen krijgen als ze wederom stapels paperassen netjes hebben ingevoerd en secuur hebben opgeborgen in hangmappen of ordners. Toch zal een analyse van hun werkzaamheden en de tijd die hiermee gemoeid gaat, laten zien dat een groot deel van de werkdag wordt opgeslokt door vastlegging van gegevens en de daarbij behorende administratieve handelingen.

Bent u soms niet bevreesd dat dit te veel tijd kost en dat u onvoldoende gebruik maakt van de talenten en de passies van uw medewerkers? Kortom, krijgt u wel voldoende waar voor uw geld?

Meer info: klik hier: HR management

Investeren in softwaresystemen om uw HR-afdeling te ontlasten

Laten we ook een ander aspect bekijken. Veel HR-medewerkers, waarschijnlijk ook bij u, werken parttime. Er is bijna geen afdeling waar parttimen zo ingeburgerd is als op een HR-afdeling. Is het dan verstandig om juist die mensen die minder dan 40 uur per week voor u werken, te belasten met bijkomend werk als administratie voeren?

Veel administratieve processen op uw HR-afdeling, van payrolling tot het verwerken van onkostendeclaraties, kunnen tegenwoordig automatisch worden ingericht. Uw HR-afdeling mag dan misschien formeel verantwoordelijk zijn voor de correcte vastlegging en onderhoud van dat systeem, maar dat wil niet zeggen dat zij dan ook maar de data-entry en de controle erover handmatig moeten uitvoeren.

Is het niet veel verstandiger om meer verantwoordelijkheden neer te leggen bij de individuele werknemer en diens leidinggevende en zo uw HR-medewerkers administratief te ontlasten?

Investeren in softwaresystemen voor HR-werk betaalt zich terug

In een compleet geautomatiseerd HR-systeem zoals een bedrijf als Visma het aanbiedt, begint u met het definiƫren van uw bedrijfsprocessen en het vaststellen van deelverantwoordelijkheden. Op basis van die deelverantwoordelijkheden verleent u uw medewerkers en leidinggevenden autorisaties voor delen van het HR-systeem, waarbij de privacy van elke medewerker gewaarborgd blijft.

Vervolgens voert een ieder zijn voorgeschreven taken uit en worden gegevens opgeslagen in de cloud, die ook benaderbaar is voor medewerkers die niet elke dag op kantoor hoeven te verschijnen, zoals uw buitendienst. Neem bijvoorbeeld onkostendeclaraties. Het systeem kan automatisch checken of alles correct is ingevoerd en bij overschrijding van het budget een signaal geven aan uw HR-afdeling en leidinggevenden van de declarant. Dit legt de verantwoordelijkheden waar ze horen.

Communicatie hierover gaat sneller en geeft minder aanleiding tot ruis. En uw HR-medewerkers kunnen zich bezighouden met dat waar ze pas echt goed in zijn: mensenwerk.

Neemt u eens contact op met Visma en informeer eens welke oplossingen zij u kunnen aanbieden.